populárně-vědecká

filosofie

společnost, fenomény
historie, umění
alternativa, vnitřní cesty
světová beletrie
česká beletrie
poezie

pohádky, komiksy

erotická literatura
solitaire

 


 


vychází 3. 11. 2017

Ladislav Novák
Dílo I

— 1963

832 stran, váz., 156 x 225 mm, rok vydání 2017, č. 274a
ISBN 978-80-7438-164-5 (978-80-7438-436-3, svazek I)
cena 541 Kč, e-kniha: NE


Ladislav Novák vydal za svého života oficiálně pouze malou část svého rozsáhlého díla. Tyto dva svazky poprvé přináší autorovo literární dílo v relativní úplnosti. První svazek pokrývá léta 1941 až 1963. Součástí prvního dílu jsou ukázky z Novákovy výtvarné tvorby a zvuková příloha Fonická poezie a další zvukové nahrávky.

Ohně hvězd k ránu již hasnou
a mně se nechce jít spát.
Opilý nocí tak krásnou
uléhám do poupat.

Krásný úplněk svítí
stříbřitou září
létavic
Život, život se krátí,
dnešní noc se nevrátí
nikdy víc.

(z dopisu I. Slavíkovi, 1941)

 

[stáhnout ZIP] (394 Mb)
Fonická poezie a další zvukové nahrávky
Historické nahrávky L. N. z autorovy pozůstalosti ve formátu MP3.

zvětšit

vychází 3. 11. 2017

Ladislav Novák
Dílo II

— 1999

864 stran, váz., 156 x 225 mm, rok vydání 2017, č. 274b
ISBN 978-80-7438-164-5 (978-80-7438-437-0, svazek II)
cena 541 Kč, e-kniha: NE


Ladislav Novák vydal za svého života oficiálně pouze malou část svého rozsáhlého díla. Tyto dva svazky poprvé přináší autorovo literární dílo v relativní úplnosti. Druhý svazek pokrývá zhruba období od roku 1963 až do Novákovy smrti v roce 1999. Vedle uzavřených celků jsme na závěr druhého svazku umístili výbor z jednotlivých básní a próz následovaný výběrem z teoretických, manifestačních a vzpomínkových textů. Součástí druhého dílu jsou i ukázky z Novákovy výtvarné tvorby, doslov a podrobná bibliografie.

Ruka je nejzazším výběžkem mozku,
ruka je zhmotnělá myšlenka;
rukama je člověk člověkem.

(To všechno už napsaly jiné ruce
a po nich to opakuje má ruka.)

ale ruce na Parmigianových obrazech
létají a zpívají jak ptáci,
umírají a mlčí jak ptáci,
hledají svá ztracená těla,
jak slova prokletých básníků
hledají vášnivá ústa,
jež by je ohřála svou krví.


(z básně Ruce, asi 1968)

 

[stáhnout PDF]
Muzeum uskutečněných i neuskutečnitelných objektů
ISBN 978-80-7438-465-3 (PDF)

zvětšit

vychází 3. 11. 2017

Filip Hájek
Esence psychonautiky

Epistemologie psychedelické zkušenosti

168 stran, brož., 120 x 180 mm, rok vydání 2017, č. 275
ISBN 978-80-7438-165-2
cena 181 Kč, e-kniha: NE


Mohou být psychedelické látky branou k hlubšímu pochopení reality, nebo je to vše jen iluze intoxikované mysli? Jaké poznání nám mohou psychedelika zpřístupnit? Naše kultura za „poznání“, resp. „vědění“ obvykle pokládá něco pojmenovatelného, ideálně vyčíslitelného. Tomu se ovšem prožitky, které nám tyto látky zprostředkovávají, ze své podstaty brání. Esence psychonautiky si klade za cíl uvést do problematiky změněných stavů vědomí, aniž by hájila konkrétní interpretační rámec. Text je rozdělen do tří částí. V první části autor tyto substance definuje, analyzuje faktory spoluurčující výslednou podobu zážitku, komentuje tradiční spory a rozptyluje některé mýty. Ve druhé části rekonstruuje – a zároveň vzájemně konfrontuje – tři základní přístupové struktury, lišící se v závislosti na druhu poznání, o které usilují. Třetí část pak obsahuje autentické záznamy autorových osobních zkušeností s vybranými psychedeliky.

„Nikdy nebudete vědět, jaké to je,
dokud to sami nezkusíte, a pak vám to
již nebudu muset vyprávět.“


Timothy Leary, Politika extáze
zvětšit

vychází 3. 11. 2017

Pentti Saarikoski
Čas v Praze

136 stran, váz., 106 x 160 mm, rok vydání 2017, č. 279
ISBN 978-80-7438-169-0, z finštiny přeložila Lenka Fárová
cena 149 Kč, e-kniha: 75 Kč


Finský básník, prozaik a překladatel, komunista a opilec, enfant terrible finské literární scény, strávil na přelomu let 1966 a 1967 dva měsíce v Praze. Pobýval v malém vypůjčeném bytě na Újezdě, kde nešla elektřina a společný záchod byl venku na pavlači, čas trávil po hospodách, kde se dával do řeči s místními i s cizinci, bloumal po neznámém městě a pozoroval jeho obyvatele. Text stejně jako u dublinského Dopisu pro mou ženu reflektuje autorovu snahu porozumět svému okolí doprovázenou krátkými, mimochodnými postřehy, do nichž se přimíchává bouřlivé vnitřní dění. V cizím prostředí se o to víc hlásí potlačené výčitky, autor vede dialog s blízkými osobami, zejména se ženami, do přítomnosti se prolíná minulost.

Sedím v hlučný hospodě a piju pivo. Včera v noci se mi zdálo, že mě přišla pokoušet moje žena. Pracoval jsem. Byla nahá a sedla si mi obkročmo na klín, rozepnula mi poklopec a chytla mě za ptáka, takže z psaní nebylo nic.

 

[koupit e-knihu]
ISBN 978-80-7438-462-2 (PDF), 978-80-7438-463-9 (ePub),
978-80-7438-464-6 (Mobi)

zvětšit

vychází 24. 11. 2017

Lewis Carroll
Alenčina dobrodružství v říši divů
a za zrcadlem

ilustroval Jan Švankmajer

256 stran, brož. + karton, 195 x 285 mm, rok vydání 2017, č. 286
ISBN 978-80-7438-176-8, z angličtiny přeložil Jaroslav Císař
cena 541 Kč, e-kniha: NE

Toto speciální kompletní vydání Carrollovy Alenky v klasickém českém překladu od Jaroslava Cisaře obsahuje oba díly dilogie – první díl Alenčina dobrodružství v říši divů i druhou knihu Za zrcadlem a co tam Alenka našla. V knize čtenář navíc najde v češtině dosud nepublikované básně, kterými v originále oba díly začínají a končí, společně s Carrollovými vánočními a velikonočními pozdravy ve formě dopisů dětským čtenářům, které doprovázely některá pozdější vydání.

Alenka se ocitne v záhadné říši divů, podivuhodném světě, jehož prazvláštní obyvatelé se povětšinou chovají velmi iracionálně. Tyto roztodivné postavy ji zaplétají do fantazijních situací, jimiž se Alenka nenechá vyvést z rovnováhy a vždy na ně odpovídá s neústupnou logikou. Díky své dětské naivitě poukazuje na absurdnosti světa, a současně tím poukazuje na jedinečnost a pravdivost dětského vnímání. To je také důvodem, proč je tato kniha odedávna označována za literární klasiku, která nikdy nezestárne.

A teď, Mourku, uvažme, komu se to všechno zdálo. To je velmi vážná otázka, můj drahý, a vy byste si neměl pořád olizovat pacičku, jako by vás Minda nebyla dnes ráno umyla! Vidíš, Mourku, nemohl to být nikdo jiný než já nebo Černý Král. On byl ovšem částí mého snu – ale já jsem zas byla částí jeho snu! Byl to Černý Král, Mourku? Oh, prosím vás, Mourku, pomozte mi rozhodnout tu otázku! Vaše pracička může docela jistě počkat…
zvětšit

vychází 12. 10. 2017

Yveta Shanfeldová
Máme to ještě lehké, jak jednou
bude jasné

88 stran, brož., 126 x 192 mm, rok vydání 2017, č. 289
ISBN 978-80-7438-179-9
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA


„Já“, „Máma“, „S partnerem“ – to jsou názvy některých oddílů nové sbírky Yvety Shanfeldové. Je hned zřejmé, že lyrika to bude skutečně intimní. Přesto je překvapující, s jakou otevřeností a přímostí básnířka mluví o stárnutí, o smrti nejbližších, o rodičovství, o podrobnostech letitého partnerského vztahu, o potížích při psaní. Tak kruté postřehy! Těch detailů! Žádné vytáčky! Autorka probírá své soukromí a jazyk její probírky je – jak jsme u ní zvyklí – plný aliterací, etymologických hříček, nečekaných přesahů, zašlých slov a rytmických přeryvů. Jak to, že jedno druhé – intimita a artistnost – neotupuje, ale přiostřuje? Prostě tak. Yveta Shanfeldová vydává svou dosud nejsilnější sbírku: dotahuje naznačené, odhazuje nadbytečné, otevírá nové…

v noci nespím a přemýšlím
ticho a tma a hukot slov
teď když už je na co vzpomínat nevzpomínám
jenom se divím

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-466-0 (PDF)

zvětšit

vychází 7. 11. 2017

Michal Jareš
Zlá ovce I

112 stran, váz., 165 x 120 mm, rok vydání 2017, č. 292
ISBN 978-80-7438-182-9
cena 179 Kč, e-kniha: 90 Kč


„Jsou ovce blbé i černé, ale zlá je jenom jedna. Možná intelektuálka, možná nácek, možná zen buddhistka, ovšem vždy pravdařka.“.

zvětšit

Jan-Werner Müller
Co je to populismus?

120 stran, váz., 130 x 210 mm, rok vydání 2017, č. 293
ISBN 978-80-7438-183-6, z angličtiny přeložila Markéta Hofmeisterová
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA


Všude po celém světě jsou populisté na vzestupu – Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Penová. Co ale přesně je populismus? Jaký je rozdíl mezi pravicovým a levicovým populismem? Zmenšuje populismus propast mezi vládou a lidem, nebo znamená spíše hrozbu pro demokracii? Co přesně je vlastně „lid“ a kdo hovoří jeho jménem? Je populista Andrej Babiš, Miloš Zeman či ruský prezident Vladimir Putin? Odpověď a názor si musí udělat vnímavý čtenář sám…
Jak německý politolog ve své průkopnické práci vysvětluje, jádrem populismu je odmítnutí pluralismu a elit. Podle populistů jsou to jen oni sami a nikdo jiný, kdo zastupuje lid a jeho skutečné zájmy. Populisté také v rozporu s běžným míněním vládnou na základě svého tvrzení o výlučném morálním zastupování lidu – pokud populisté získají dostatečně velkou moc, vytvoří autoritativní stát z dialogu vylučující všechny, kdo nejsou považováni za součást vlastního „lidu“.
Autor dále nabízí čtenářům, zastávající liberální a demokratické postoje, řadu konkrétních strategií k tomu, jak nejlépe s populisty jednat a zejména jak reagovat na jejich nárokování si hlasu hovořícího za „mlčící většinu“ nebo „skutečný lid“. Schopnost kvalitně reagovat a argumentovat populistům snad nikdy po 2. světové válce nebyla naléhavější…

zvětšit

 

home   |   english version   |   spolupráce   |
copyright © dybbuk, 2018 /\