dybbuk - nakladatelství a grafické studio

 

 

   
populárně-vědecká

filosofie

společnost, fenomény
historie, umění
alternativa, vnitřní cesty
světová beletrie
česká beletrie
poezie

pohádky, komiksy

erotická literatura
solitaire

 


 


Filip Hájek
Esence psychonautiky

Epistemologie psychedelické zkušenosti

168 stran, brož., 120 x 180 mm, rok vydání 2017, č. 275
ISBN 978-80-7438-165-2
cena 181 Kč, e-kniha: NE

Mohou být psychedelické látky branou k hlubšímu pochopení reality, nebo je to vše jen iluze intoxikované mysli? Jaké poznání nám mohou psychedelika zpřístupnit? Naše kultura za „poznání“, resp. „vědění“ obvykle pokládá něco pojmenovatelného, ideálně vyčíslitelného. Tomu se ovšem prožitky, které nám tyto látky zprostředkovávají, ze své podstaty brání. Esence psychonautiky si klade za cíl uvést do problematiky změněných stavů vědomí, aniž by hájila konkrétní interpretační rámec. Text je rozdělen do tří částí. V první části autor tyto substance definuje, analyzuje faktory spoluurčující výslednou podobu zážitku, komentuje tradiční spory a rozptyluje některé mýty. Ve druhé části rekonstruuje – a zároveň vzájemně konfrontuje – tři základní přístupové struktury, lišící se v závislosti na druhu poznání, o které usilují. Třetí část pak obsahuje autentické záznamy autorových osobních zkušeností s vybranými psychedeliky.

„Nikdy nebudete vědět, jaké to je,
dokud to sami nezkusíte, a pak vám to
již nebudu muset vyprávět.“


Timothy Leary, Politika extáze
zvětšit

Pentti Saarikoski
Čas v Praze

136 stran, váz., 106 x 160 mm, rok vydání 2017, č. 279
ISBN 978-80-7438-169-0, z finštiny přeložila Lenka Fárová
cena 149 Kč, e-kniha: 75 Kč

Finský básník, prozaik a překladatel, komunista a opilec, enfant terrible finské literární scény, strávil na přelomu let 1966 a 1967 dva měsíce v Praze. Pobýval v malém vypůjčeném bytě na Újezdě, kde nešla elektřina a společný záchod byl venku na pavlači, čas trávil po hospodách, kde se dával do řeči s místními i s cizinci, bloumal po neznámém městě a pozoroval jeho obyvatele. Text stejně jako u dublinského Dopisu pro mou ženu reflektuje autorovu snahu porozumět svému okolí doprovázenou krátkými, mimochodnými postřehy, do nichž se přimíchává bouřlivé vnitřní dění. V cizím prostředí se o to víc hlásí potlačené výčitky, autor vede dialog s blízkými osobami, zejména se ženami, do přítomnosti se prolíná minulost.

Sedím v hlučný hospodě a piju pivo. Včera v noci se mi zdálo, že mě přišla pokoušet moje žena. Pracoval jsem. Byla nahá a sedla si mi obkročmo na klín, rozepnula mi poklopec a chytla mě za ptáka, takže z psaní nebylo nic.

[koupit e-knihu]
ISBN 978-80-7438-462-2 (PDF), 978-80-7438-463-9 (ePub),
978-80-7438-464-6 (Mobi)

zvětšit

Sam Harris
Spiritualita bez náboženství

aneb Probuzení

208 stran, váz., 140 x 210 mm, rok vydání 2017, č. 283
ISBN 978-80-7438-173-7,
z angličtiny přeložila Kateřina Ctiborová

cena 263 Kč, e-kniha: 132 Kč

Kniha Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení neurovědce, filozofa a proslulého skeptika, autora řady bestselerů Sama Harrise zkoumá podstatu vědomí, vysvětluje jak nejlépe meditovat a varuje před pochybnými guruy. Otřese většinou vašich nejzákladnějších domněnek o každodenním prožívání a může se stát, že vám prostě změní život.
Publikace je určena všem, kteří sice nevyznávají žádné náboženství, ale současně jim připadá, že v prožitcích postav, jako je Ježíš, Buddha, Lao-c’, Rúmí a další mudrci minulosti, lze najít důležité pravdy. Pro ty, kteří touží po spiritualitě bez náboženství, kniha představuje návod k meditaci jako racionálnímu cvičení v podání neurovědy a psychologie. Text je taktéž úvodem do problematiky pokusů o vědecké podchycení spirituality a zčásti filozofickým rozkladem toho, co většina lidí považuje za centrum svého vnitřního života: pocit, kterému říkáme „já“.
Na počátku spirituálního života leží podezření, že odpověď na otázku „existuje ‚já‘?“ by mohla znít „samozřejmě ano“. Chápeme se pomíjivých potěšení. Hloubáme o minulosti, obáváme se budoucnosti a nepřetržitě se snažíme hájit toto egoistické „já“, které neexistuje. To vše nás stresuje. Spirituální praxe je však právě proces postupného vymaňování se ze zmatku a ukončování tohoto stresu. Z vhledů, jež umožňuje meditace, se nám potvrzují jisté dobře zavedené pravdy o lidské mysli, například že náš konvenční pocit „já“ je iluze nebo že kladné emoce – soucit a trpělivost – jsou naučitelné dovednosti. Způsob našeho myšlení totiž přímo ovlivňuje naše prožívání světa.

Vypadá to, že celý život neděláme nic jiného, než se jen zmítáme mezi tím, co chceme a nechceme. Není však život něco víc? Lze nalézt trvalé naplnění?

[koupit e-knihu]
ISBN 978-80-7438-462-2 (PDF), 978-80-7438-463-9 (ePub),
978-80-7438-464-6 (Mobi)

zvětšit

Arnon Grunberg
Mateřská znaménka

344 stran, váz., 132 x 205 mm, rok vydání 2017, č. 284
ISBN 978-80-7438-174-4, z nizozemštiny přeložila Veronika Havlíková
cena 347 Kč, e-kniha: 174 Kč

Mladý psychiatr Kadoke pracující na lince prevence sebevražd má problémy s hledáním ošetřovatelky pro svou matku. Žádná o ni nevydrží pečovat delší dobu. Důvodem je jak jeho vlastní dysfunkční osobnost, tak specifický způsob jeho „matky“ vyrovnávat se s vlastními traumaty a depresemi. Vyřeší situaci narychlo najatá promiskuitní suicidální pacientka s hraniční poruchou osobnosti? Může vůbec něco zdravého vzejít z přimíchání další pochybné ingredience do už tak barvitého klokotajícího mixu? Není to všechno vlastně jako mateřská znaménka, která nám ve skutečnosti nevadí, ale ze strachu před možnou rakovinou si je necháme odstranit, abychom si je nakonec schovali do krabičky na památku, protože se od nich neumíme odloučit? Jak je tomu u oceňovaného nizozemského autora Arnona Grunberga již zvykem, i v tomto románu stahuje čtenáře co nejhlouběji do bezedné propasti lidských vztahů.

[koupit e-knihu]
ISBN 978-80-7438-462-2 (PDF), 978-80-7438-463-9 (ePub),
978-80-7438-464-6 (Mobi)

zvětšit


 

home   |   english version   |   spolupráce   |   facebook   |   twitter
copyright © dybbuk 2017